Aprilmötet

Tage Lundqvist var vår gäst i april. Han hade med sig mängder av slöjdföremål och durspel (som han tyvärr inte spelade på så mycket). Han berättade om de olika slöjdarbetenas historia.

Bilderna visar Tage, medlemmarna och Karin Jäverdal, som också var vår gäst.