Styrelsen

Personbilden är ej tillgänglig.

Marianne Eriksson

Styrelsen ordförande, Styrelsen sekreterare

Personbilden är ej tillgänglig.

Bo Martin Hemmingsson

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Stig Vahlberg

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgitta Saers Lynn

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Gun Färdvall

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Karin Pålsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Jan Gunnar Eliasson

Styrelsen ledamot