Styrelsen 2017

Karin Haxner

Styrelsen ordförande

Bo Martin Hemmingsson

Styrelsen vice ordförande

Anita Andersson

Styrelsen kassör

Marianne Eriksson

Styrelsen ordförande,Styrelsen ledamot

Gun Färdvall

Styrelsen ledamot

Gunvor Lindmark

Styrelsen ledamot

Karin Pålsson

Styrelsen ledamot