Januarimötet

Foton från mötet onsdagen den 25 januari, då 3badurerna från Oviken besökte oss i Hammerdal.