Om föreningen

SPF Seniorerna Utrikes Hammerdal

Den 28 augusti 1992 bildades SPF Utrikes. En blygsam start med endast 8 medlemmar.Till ordförande valdes Erik Olofsson, sekreterare blev Kerstin Svensson, kassör Erik Boström.Det var mycket generöst av SPF Vattudalen att skänka 2000 kronor till den nystartade föreningen. För övrigt lånade man upp de medel som krävdes för att komma igång med verksamheten.

De 8 medlemmarna 1992 har till år 2009 tiodubblads och blivit 80 och målsättningen är att hela tiden öka medlemsantalet.

Numera är vi 100-talet medlemmar