Undersökning av utemiljöer

Östersunds kommun kommer under oktober och november månad genomföra en undersökning om hur personer över 65 år upplever utemiljön i sitt närområde.