Protokoll från årsmötet

Protokollet från årsmötet den 27 febr finns nu på hemsidan.
Se fliken Årsmötesprotokoll