Referat från årets första vandring

Hemsida har uppdaterats med ett referat från årets första vandring Se fliken Referat