Referat från bokcirkeln 2022

Referat från höstens (2022) bokcirkel finns nu på hemsidan. 
Läs här
Övriga referat kan du läsa under fliken Referat