Möte om Östersunds centrum

Referatet från medlemsmötet om Östersunds Centrum finns nu på föreningens hemsida.