Vandring i PBs spår

Referatet från föreningens vandring i PBs spår finns nu på hensidan. Se fliken Referat