Programblad hösten 2022

En sammanställning över aktiviteter finns nu på föreningens hemsida under fliken Aktiviteter