Referat från vandringen den 29 nov

Nu finns referatet från vandringenden 29 nov på hemsidan.
Samtliga referat kan läsas under fliken Referat