Bridgekurs

Nybörjarkurs i Bridge startar den 30 okt 2018


Detta är ett tillfälle för dig SPF:are och dina vänner som funderat på att gå en kurs i Bridge men som inte än tagit steget på grund av farhåga att det ställs krav på förkunskaper eller av kostnadsskäl.

Nu kan SPF seniorerna Frösön tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan (SV) erbjuda en nybörjarkurs i Bridge, där det inte ställs några krav på förkunskaper och till ett mycket bra pris.

Kursen genomförs kvällstid, vid 10 tillfällen med början tisdagen den 30 oktober och hålls i SV:s lokaler på Litsvägen.

I kursen kommer Bridgeförbundets bok "Bridge 1" (röd bok) att användas.

Kursen erbjuds även till medlemmarna i övriga SPF föreningar inom Östersunds kommun.

Pris: 450 inkl. kursbok, icke medlem 500 kr
Välkomna med anmälan - helst innan den 15/10 så att vi kan beställa böcker i tid före starten.

Anmälan görs till: Majvor Enström 070-2193083 eller teresia9@gmail.com (namn, adress, tel nr, förening)