Styrelsen

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgitta Helmersson

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Siv Steen

Styrelsen vice ordförande, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Britta Frosth

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Stefan Östberg

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Krister Eriksson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Kristina Olsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ewa Fransén

Styrelsen sekreterare