Våra försäkringar


Du, som är ny medlem och har fyllt 60 men ej 70 år samt är bosatt och folkbokförd i Sverige, anmäls genom ditt medlemskap automatiskt av SPF Seniorerna till medlemsförsäkringen (s.k. reservationsanslutning). De tre första månaderna är kostnadsfria. Du kommer att få mer information i ett brev från Skandia. Om du är nöjd med försäkringsskyddet behöver du inte göra någonting och börjar då betala din försäkring efter den kostnadsfria perioden. Medlemsförsäkringen är frivillig och du har möjlighet att tacka nej till fortsatt försäkringsskydd efter de tre kostnadsfria månaderna.

Våra försäkringar      
Som medlem i SPF Seniorerna har du möjlighet att teckna riktigt bra försäkringar i Skandia.
Prisbasbelopp år 2023 är 52 500 kr.
Försäkringsansvarig Henry Fält 070-6335782

Mötesförsäkring: Vid olycksfall då du deltar i SPF-möte och vid resa till eller från möte eller deltar i annat arrangemang som anordnas av SPF-distrikt eller SPF-förening.
Försäkringen gäller även vid oavlönad hjälp s.k. Väntjänst, förmedlad genom SPF-förening.

Livförsäkring: Inom 3 månader från att du har blivit medlem i SPF och om du då är mellan 60 och 70 år, kan du teckna en livförsäkring på 1 eller ett 0,5 prisbasbelopp.

Livförsäkring livsvarig 0,5 pbb: 125 kr per månad
Livförsäkring livsvarig 1,0 pbb: 250 kr per månad
Livförsäkring slutålder 85 år 0,5 pbb: 89 kr per månad
Livförsäkring slutålder 85 år 1,0 pbb: 179 kr per månad

Livförsäkringen startar med ett (1) års karenstid.

Olycksfallsförsäkring: Som medlem i SPF kan du oavsett ålder teckna en olycksfallsförsäkring men försäkringsbeloppet är relaterat till ålder.

Olycksfallsförsäkring Heltid Livsvarig 10 pbb 25 konor/månad
Olycksfallsförsäkring Heltid Livsvarig 15 pbb 29 kronor/månad
Olycksfallsförsäkring Heltid Livsvarig 20 pbb 33 kronor/månad

Premierna gäller från den 1 april 2023

Mycket viktigt att Du ser över Ditt försäkringsskydd
SPF;s försäkringar ger ett bra försäkringskydd till rimliga kostnader.

https://www.skandia.se/spfseniorerna