Återkommande aktiviteter

Är det svårt för dig att läsa tidningen Senioren kan du ta kontakt med tidningen och beställa hem en CD där du får tidningen uppläst, utan kostnad,

Dessa aktiviteter är nu igång, ta kontakt med kontaktpersonerna om du vill delta!

     Pågående aktiviteter                               Kontaktpersoner:                                                               
Måndagar:  10:00-12:00  SPF Älvkören         Marianne Shamir  070-5458258
                                                                        Anita Söderberg   070-2059918

Tisdagar:  10:00-11:00  Zumba                     Birgitta Helmersson 070-652 23 77
                   11:00-11:45  Sittgympa

Onsdagar:  Bowling i Ljusdal                         Margit o Helge Andersson
                     sommaruppehåll                                              070-2378878