Om föreningen

SPF 005 Järvsö bildades 1964 vid en sammankomst på Järvsöfolkan. 11 medlemmar sökte och beviljades inträde. Vid detta möte deltog 33 medlemmar från Tallåsen, som redan då var etablerad som SPF-förening. I mars 2020 har vi 756 medlemmar i SPF-seniorerna Järvsö.