Funktionärer

Personbilden är ej tillgänglig.

Torsten Ingerhed

Digitaliseringsombud

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgitta Helmersson

Folkhälsa/Friskvård

Personbilden är ej tillgänglig.

Ann-Christin Wredling

Medlemsregisteransvarig, Webbredaktör

Personbilden är ej tillgänglig.

Kristina Olsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie, Läkemedelsansvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Siv Steen

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingrid Strand Olsson

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Siv Ramnitz

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Göran Anens

Revisor ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Henry Olsson

Trafik

Personbilden är ej tillgänglig.

Karin Mattsson

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Henrik Larsson

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Elsa Maria Joners

Valberedning ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Marianne Shamir

Webbredaktör