Funktionärer

Marianne Eriksson

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig

Monica Lindell

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig

Marlene Johansson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Ulla Adolfsson

Valberedning

Stig Nordlund

Trafik