Årsmöte 2019

Årsmöte 26 februari 2019
105 personer kom till vårt årsmöte, Ann-Britt hälsade alla välkomna, till årsmötes ordförande valdes Tony Smith och sekreterare Marianne Eriksson, började med uppläsning av styrelsens redovisning och handlingsplan, kassörens siffror och budget inför 2019, revisorns svar upplästes, till slut var det valen som skulle göras, Ann-Britt Norlin valdes till Ordförande 1 år till, eftersom vi inte har fått tag på någon ersättare. Nya i styrelsen blev Christina Gustavsson, Sune Larsson och Elisabeth Kvick. Bo Rundberg som vice Ordförande. Valberedningen Marlene Johansson och Raine och en plats vakant. Avslutade med 12 avtackningar med blommor. 40 aktiva ledare fick 2 matkuponger var.
Så återkom Ann-Britt och tackade för förtroende 1 år till, Kaffe och semla till alla och dragning på årorna. Allmän information 670 medlemmar bl.a
Jaktmöte 110 pers. servera på Johannesgården, i kväll. Polisens seniorråd i Bollnäs 20 feb. Ann-Britt åker. Centrumföreningen har möte. Mars trafikkurs, 14 mars distriktet har årsmöte i Färila, 18 mars Centrumföreningen, 11 april Nya i styrelsen kurs, 11 maj trädgårdsmässa, ev. bussresa. Bokcirkel 12 pers.
19 mars Titti Sjöblom hembygdsföreningen, Påskbord 13 april annons. Sång och musik. Tack för i dag.