Årsmöte 2018

Årsmöte för SPF Seniorerna Alfta.
Ann-Britt Norlin hälsar alla välkomna till årets årsstämma, val för årsmötet blir Ordförande Tony Smith och sekreterare Jan Olov Eriksson. Justerare Stig Nordlund och Gustav Frisk. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelser uppläses av Jan Olov Eriksson, ekonomiska redogör Kjell Lundin för, och revisionsberättelsen uppläses och godkändes. Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes. Kjell Lundin återkom med årsbudgeten, omkostnader för styrelsen oförändrad, reseersättning och traktamenten oförändrad, Beslut för årsavgiften 2019 blir 255: -/år. Antal styrelsemedlemmar 9 st. Val av ordförande för 1 år Ann-Britt Norlin, val av övriga ledamöter oförändrad, kassör är vakant just nu, fortsätter leta. Kjell sköter det tillsvidare. Revisorerna kvar, KPR kvar, firmatecknare Ordförande och kassör var för sig. Val av valberedning oförändrad. Inga övriga frågor. Tony och Jan Olov tackar för sig och överlämnar ordet till Ann-Britt Norlin. Avslutar årsmötet med Kaffe och semla som föreningen bjuder på. Dragning på årorna. Så kör vi vidare med allmän information, medlemsinfo, studieinfo och info Harsa friluftsdag som distriktet anordnar. 24 mars påskbord. Sedan avslutade vi med Roland Apelgren som spelade och sjöng för oss. Tack för idag.