Styrelsen

Personbilden är ej tillgänglig.

Christina Gustavsson

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Bo Rundberg

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Monica Lindell

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Sune Larsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Evy Berglund

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Stig Nordlund

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Kerstin Rundberg

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Elisabet Kvick

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Marianne Eriksson

Styrelsen sekreterare