Årsmötesrapport

SPF Seniorerna Alfta har haft ÅRSMÖTE den 21 februari 2017. Stämman öppnades, val av presidium, funktionärer, justerare och rösträknare för stämman. Godkännande av dagordning, stämmans behöriga utlysande. Styrelsens verksamhet och ekonomiska berättelse upplästes, revisorernas berättelser fastställdes av resultat och balansräkning. Ansvarsfrihet för styrelsen, styrelsens förslag till årsbudjet, uppläses av Jan Olov Eriksson, omkostnadsersättningar till styrelsen, revisionen och övriga funktionärer fastställdes. Reseersättning och traktamenten enligt statliga beslut. Årsavgiften 225:- oförändrad. Val av ordförande: Ann Britt Norlin omval, styrelseledamöter: Stig Wiklund, Stig Larsson, Agneta Muscat, Bo Rundberg, Kerstin Rundberg, Kassör Kjell Lundin, Vice ordförare Jan Olov Eriksson och sekreterare Marianne Eriksson. Revisor Kjell Nygren, Erik Thuresson ersättare Märta Salin, KPR Mats Ivarsson, ers. Olle Östlin. Firmatecknare Ordförande och kassör var för sig. Valberedning Raine Folkesson, Birgit Ahlström och Kristina Gustavsson. Avtackning: 8 st fick blommor, 37 fick matkupong som tack för hjälpen. Så avslutade vi årsmötet. Fikadags kaffe och semla,