Om föreningen

Uppdaterades: 06 november 2015

Breareds SPF är en av de äldsta pensionärsföreningarna i Halland. Föreningen bildades år 1951. Den 9 september står som startdatum. Till ordfordförande valdes Per-Isak Bengtsson, Svalilt. Den posten behöll han ända fram till år 1970. Då efterträddes han av Emil Nilsson, Ry. Medlemsavgiften bestämdes till 1 kr per kvartal. Inte konstigt att Breareds SPF är berömda för låga avgifter.

Tiden rullade på och vart 10:de år firades jubileum. År 1981 var det 30 år som gällde och efter jubileumsfesten gjordes en framställan till kommunen om behovet av ett äldrebornde. Det var på den vägen Ljungblomman kom till. År 1983 fick konstnären Ove Persson i uppdrag att utföra ett konstverk som skulle skänkas till Ljungblomman. Så skedde och verket kan beskådas på en vägg innanför entren.
Under nästa 30-års period i föreningens historia är det många som har arbetat framgångsrikt för att utveckla och föra föreningen framåt.
En mindre namnändring har skett så numera är det SPF Breared som gäller men på årsmötet 2015 ändrades namnet till SPF Seniorerna Breared efter förbundets direktiv att alla föreningsnamn skall börja med SPF Seniorerna plus ortsnamn.
Medlemsantalet ligger stadigt mellan 170 och 200 st.
Numera är vi inne i datorenas värld och denna skrift är avsedd att lite grann spegla vår historia på vår hemsida.
Läs det den som vill och räcker det inte så finns det utförlig historik i häftad form.Vid tangentbordet
Valter Möllerström
Små ändringar är gjorda av Uno Johansson

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 06 november 2015