Årsmötet 17 februari

Uppdaterades: 21 februari 2019

Ett 80-tal personer var samlade i Mahults Bygdegård för årsmöte den 17 februari. Förhandlingarna sköttes på ett smidigt sätt av Cåge Nilsson, och det blev omval på alla styrelseposter förutom att Rose-Marie Heimler avsagt sig, och Stefan Möllerström valdes in istället. Friskvårdskommitéen utökades med två personer, Lena och Göran Svensson. Efter mötet bjöd föreningen på smörgås, och sedan underhöll OA Larsson, som ryckte in på kort varsel p.g.a. sjukdom, med allt från Elvis, Johnny Cash via Beatles till Lasse Berghagen, mötesdeltagarna sjöng gärna med och stämningen var hög. Avslutning skedde med ett skänkt lotteri och kaffe med hembakade kakor.

Publicerades: 21 februari 2019 Uppdaterades: 21 februari 2019