Onsdag

I nästan sommarvärme +10 tog vi ann bolmajärnväg men åt andra hållet alltså mot björkelund disigt men varmt. Det har ramlat mycket löv sen sist o mer blir det väl ,många träd är ju fortfarande gröna. Hen härlig promenad, nu får vi fundera vart hän det bär nästa onsdag. (Ulla Svantesson)