Samråd om byggnation

Nu finns det möjlighet att tycka till om planerna för byggnation i Åsa i det s k restaurangstråket.