Medlemsavgift som e-faktura

Information från förbundsstyrelsen

Påminn gärna era medlemmar om att de kan betala SPF Seniorernas medlemsavgift med e-faktura via banken. (gäller de föreningar som har central uppbörd)

Om de har internetbank kan de anmäla sig, dock senast 20211231, för att få 2022 års medlemsavgift via e-faktura. Då slipper de att hålla reda på inbetalningskortet och behöver inte heller fylla i ett långt OCR-nummer när de betalar. Dessutom hjälper de till att spara pengar år SPF Seniorerna, samtidigt som miljön mår bättre av att vi skickar ut så få pappersfakturor som möjligt.

Alla banker klarar av att hantera e-faktura via sina internetbanker. Exakt hur de går tillväga skiljer sig lite åt beroende på bank. Nedan finns länkar till de större bankerna i Sverige. Medlemmarna kan även kontakta sin bank direkt så får de hjälp.

Cirka 20000 medlemmar har redan valt att anmäla sig till detta och de kan då bortse från denna information.

Nordea https://www.nordea.se/privat/produkter/konton-betalningar/e-faktura.html

Handelsbanken https://www.handelsbanken.se/sv/privat/konton-kort-och-betala/betala/betala-rakningar

Swedbank https://www.swedbank.se/privat/kort-och-betala/betalningar/betala-rakningar/e-faktura/fragor-och-svar-om-e-faktura.html

SEB https://seb.se/privat/betala/betala-rakningar/e-faktura

Med vänliga hälsningar


Förbundskansliet