Vårprogrammet klart

Nu är vårprogrammet klart och under distribution. Som framgår av programmet blir det inga möten i januari, februari eller mars. Det första mötet blir den 13 april och årsmötet skjuts till den 11 maj.
Om det blir nödvändigt kanske dessa möten genomförs utomhus.