Majmötet inställt

P g a fortsatt Corona-epedemi tvingas vi tyvärr att ställa in vårt månadsmöte den 5 maj.