Bostadsnytt

Information från Mats Nyberg

BOSTADSNYTT 2019-06-11

Idag skickar Eksta ut information till våra medlemmar som anmält intresse för Åsa Seniorby och de 10 främst placerade får också erbjudande att i turordning boka lägenheter. Sedan fortsätter erbjudanden att skickas ut till dess våra 10 tilldelade lägenheter är bokade. Vi uppmanar också de medlemmar som finns anmälda i den kommunala bostadskön anmäler sitt intresse där för att på så vis få tillgång till fler alternativ. Inflyttning är preliminärt i november.

BOVIERAN Nya intresseanmälningar till Bovieran skall fortsättningsvis ske via deras hemsida. Anmälningsblankett hittar du via rubrikerna Bostäder – Kommande orter – Bovieran Åsa. Mats Nyberg mats.e.nyberg@telia.com eller 070-635 11 66