Föreningens stadgar

Föreningens stadgar antogs vid årsmötet 27 januari 2018.