Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Eva Lindström

Styrelsen ordförande, Styrelsen vice ordförande, Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Per Olof Jakobsson

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Lennart Pettersson

Styrelsen kassör, Styrelsen ledamot, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Inger Klasson

Styrelsen ledamot, Styrelsen vice kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Britt-Louise Hafdell

Styrelsen sekreterare