Vi i Styrelsen

Eva Lindström

Ordförande

Per Olof Jacobsson

V. ordförande

Britt-Louise Hafdell

Sekreterare

Louise Björklund

Kassör

Inger Klasson

Vice kassör

Margareta Persson

Ledamot

Ingvar Pettersson

Ledamot

Eva Lindström

Medlemsregisteransvarig