Aktiviteter

Höstens Aktiviteter 2020

Onsdagar 13.00 - 16.00 Canasta (kortspel) Asarvekvarterets lokal, Hemse.
(Asarvelokalen är upptagen för en tid framåt. Ny lokal är t.v. Stabbgårdsgatan 47, Hemse). Start 9/9 kl. 13.00.

Torsdagar 9.30 - 12.00 boule vid bygdegården i Havdhem.

Måndagar 17.30 spelas mölkky i Maj Larssons lada, Havdhem.

Tisdagskvällar 18.00 Bräus i Myrbacka, Hablingbo bygdegård.