Kalendarium

Vi annonserar i GA samt GT 2 veckor före varje möte under rubriken "Pensionärsmöten"

Jan   30     kl. 13.30    Årsmöte i Havdhems Församlingshem
                                    På  grund av Corona får vi inte vara flera än 
                                    8 personer. Det innebär ordförande, kassör
                                    och sekreterare + 4 gruppledare + en ifrån
                                    valberedningen närvarar. Om någon har 
                                     förhinder finns ersättare.
                                    Om någon har invändningar mot detta, vill
                                     styrelsen få besked före 1 januari 2021.
                                     Motioner till årsmötet kan ni lämna senast
                                    1 januari.             

Febr          kl.    

Mars         kl.                                                                                      

April  15    kl. 09.30    Nu börjar vi med Boulen igen.
                                   Plats utanför Havdhems bygdegård. 
                                   Vi spelar mellan 9.30 och 12.00.
                                   Medtag kaffekorg eller något annat.
                                   Varmt välkomna!

April  28     kl. 13.30   Vi är inbjudna till By änge i Hablingbo att
                                    spela mölkky bland vitsippor och
                                    kaipar. Medtag kaffekorg och 
                                    goda vänner. Välkomna!                      

Maj   19     kl. 09.30     Alla medlemmar hälsas varmt välkomna
                                     att se de nya fölen på Lojsta Hed.
                                     Samling på premieringsplatsen.
                                     Medtag om ni så önskar kaffekorg
                                     eller dylikt.  Birgitta                                                                      

Juni           kl.                             

Juli     5     kl. 13.30    Nu startar vi mölkky- turneringen.
                                    Plats Högbyäng. Medtag kaffekorg och stol.
                                    Varmt välkomna.
                                                                 
Aug    2     kl. 13.30   Finalen i Mökky-turneringen på Högby äng i Hemse. 
                                   Medtag kaffe och stol. Föreningen bjuder på 
                                   tårta. Varmt välkomna

Sept   1   kl.  10.00    SPF Gotlandsdistriktets Upplevelsedag 10.00 - 15.00
                                   på Suderbys herrgård. 
                                   Program: Info från förbundet, tipspromenad, lunch,
                                   uppträdande av Evert Jansson och Calle Brobäck. 
                                   Anmälan senast 23 aug. till Barbro Kysinger
                                   tel.076-2228897. Begränsat antal platser på grund av
                                   restriktionerna. 
                                   För ev. samåkning ring Eva L 070-6482547.

Sept 21  kl.  13.30     Tipspromenad i Högby äng tisdagen 21 september.
                                   Medtag kaffekorg, penna och ett glatt humör.
                                   Vi bjuder på kluriga frågor, vinster, sång och musik.
                                   Hemsegruppen hälsar alla välkomna!
                                    Vid frågor ring Eva 070-6482547.   

Okt  20    kl. 13.30     Ronegruppen inbjuder till "Hattparty" på Selmas café
                                   vid Röda Korset Hemse . Anna Ulmstedt berättar om
                                   hattar och dess historia.
                                   Kom iklädd hatt! 
                                   Kaffe och lotteri. Varmt välkomna.                     

Nov 17    kl. 13.30     Välkomna till Alva församlingshem.
                                   Per och Karin Norrby berättar vidare om sina 
                                   vattenbufflar. Kaffe och lotterier.
                                   Hablingbo/Siltegruppen.

Dec         kl.