Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Mats Sällström

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Solvie Herstad Svärd

Styrelsen sekreterare, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Anita Olsson

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Lennart Talcott

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingela Ermesjö

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Sören Hall

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Solveig Axelsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Madeleine Jacobsson

Styrelsen ledamot