Om föreningen

Den 17 september 1986 bildades föreningen i Björlanda församlingshem. Från början var det 12 pensionärer som gick samman för att starta föreningen, men redan vid det konstituerade mötet hade man vuxit till 15 medlemmar. Föreningens första namn blev Björlandapensionärerna.

De första åren träffades man i Björlanda församlingshem och Zenitgården.  Föreningen bytte namn 1990 och heter sedan dess SPF Björlanda-Torslanda.        
1994 flyttade man till Torslanda prästboställe.  Man växte ur dessa lokaler och sedan 2001 har man sina månadsmöten i Församlingshemmet i Torslanda.
I dag har föreningen 336 medlemmar.  Verksamheten består bl.a. av att man en gång varje månad träffas för gemytlig samvaro och underhållning.  Föreningen ordnar även resor och studiebesök och har också en aktiv bridgeklubb.
En annan viktig del för föreningen är att aktivt tillvarata pensionärernas intressen.  Detta görs bl.a. genom att man är representerade i stadsdelens pensionärsråd.  Stig Löfving  var under sin verksamma tid alltid med på SDN-mötena och aktiv med att ställa frågor till politikerna på de förmöten som alltid är öppna för allmänheten innan SDN har sina möten. Madeleine Jacobsson sitter i GPR (Stadens pensionärsråd).

Vi är en livlig och aktiv förening i Torslanda-Björlanda.