Bridge

Bridgen kommer att fortsätta efter nyår 2022, då som vanligt på
onsdagar kl. 16.00-21.00 på Solängens Träffpunkt.