Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Bo Henrik Stenberg

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Lillemor Fohlin

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Agneta Brevenhag

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Märta Carlsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ewa Öhman

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Gudhrun Järlebratt

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Lars-I Persson

Styrelsen sekreterare