Promenader

PROMENADER (Jan-Maj och Sept-Dec)
Onsdagar, kl.11:00.
Plats meddelas varje vecka via utskick med e-post.