Trivselbridge

Bridgespel för SPF Älvsborg och Linje 9 sker i Västerträffens regi.
Aktuell information om tider och kontaktperson se länk nedan.