Styrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till oss i styrelsen.

Hans Olsson

Styrelsen ordförande

Emilia Kwiecien-Olsson

Styrelsen sekreterare

Britta Edefors

Styrelsen kassör

Jan Olsson

Styrelsen ledamot

Kent Gunnarsmo

Styrelsen ledamot

Inga-Lill Wiklander

Styrelsen ledamot

Göran Stranne

Styrelsen ledamot

Per Olof Hansson

Styrelsen ledamot

Agneta Johnsson

Styrelsen vice ordförande,Styrelsen ledamot