Funktionärer

Vi behöver fylla på med några funktionärer i våra olika kommitéer, som t.ex. festkommittén, programkommittén och lotterikommittén.      Anmäl ert intresse till styrelsen. Utan hjälp från er medlemmar blir det inga aktiviteter!!!!

Stig Berntsson

Valberedning

Kjell-Ove Bryngelsson

Valberedning

Kent Gunnarsmo

Webbredaktör,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Agneta Johnsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Medlemsregisteransvarig

Bernt Karlsson

Webbredaktör,Resor

Sune Karlsson

Revisor