Försäkringar

När du deltar i möten eller andra aktiviteter med SPF Seniorerna omfattas du av den så kallade Mötesförsäkringen. Det är en olycksfallsförsäkring som ingår i din årliga medlemsavgift.

Läs mer här www.skandia.se/extranet/anslutna/SPF/Forsakringar/Motesforsakring/

Observera att försäkringen inte gäller om du upphör vara medlem i SPF Senioerna.

Medlemsförsäkringen är en frivillig gruppförsäkring som erbjuds till alla nya medlemmar. En förutsättning för gruppförsäkringen är ett aktivt medlemskap i SPF Seniorerna.

 Läs mer om Skandias försäkringar på www.skandia.se/spfseniorerna