Om föreningen

SPF Tio Öar i Öckerö kommun

 'SPF Seniorerna tio öar' är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden pensionärsorganisation i Öckerö kommun och är till för seniorer på alla våra tio öar i Öckerö kommun
 Vi är stadigt runt 500 medlemmar, men vi vill gärna bli ännu fler för att bättre kunna påverka kommunala och andra myndigheters beslut som rör äldre.
 Vi vill erbjuda våra medlemmar intressanta och stimulerande upplevelser under
trivsamma former och i god anda.
 Vi vill ta tillvara våra medlemmars idéer, rättigheter och önskemål.
 Vi är representerade i det kommunala Pensionärs- och Handikapprådet, PHR, i Öckerö kommun med möjlighet att påverka beslut som rör oss seniorer.                    Vi är också representerade i Västra Götalandsregionens pensionärsråd, DRNV, med möjlighet att påverka beslut på regionsnivå som rör oss seniorer                         
 För medlemskap gäller att man uppfyller något av följande kriterier
-  Att man har rätt att uppbära någon form av pension
-  Att man är gift eller sambo med medlem i föreningen
 Medlemsavgiften är för närvarande 250 kr.