Stadgar för SPF Seniorerna Nättraby-Hasslö

SPF Seniorernas stadgar från och med 2022-01-01
Vid kongressen 23-24 augusti antogs nya stadgar för hela förbundet, distrikten samt lokalavdelningar, vilka gäller från och med 1 januari 2022.