Om föreningen

SPF Seniorerna Nättraby – Hasslö.

Nättraby – Hasslö SPF förening består av ca. 110 medlemmar från Nättraby, Hasslö, Johannishus och Listerby. Vi tror att du tidigare genom vårt förbund fått information om SPF Seniorerna och nu vill vi hälsa dig välkommen till oss och vill närmare förklara vad vi har på vårt program i SPF Nättraby – Hasslö.

Månadsmöten
Vi har som regel månadsmöte 3:dje måndagen i varje månad kl 14 i Folkets Hus Nättraby om inte annat anges i programbladet. Undantag för juni och juli månad då andra aktiviteter kan förekomma. Utanför programmet kan arrangeras t ex resor eller teaterbesök.

Årsavgift
Årsavgiften i SPF Nättraby-Hasslö är 275 kronor för år 2022 och innefattar även de avgifter som går till distrikt och förbund. Som medlem erhåller också varje hushåll SPF:s tidning Senioren som kommer ut med 9 nummer per år.

Livförsäkring
Grupplivförsäkring kan tecknas av nya medlemmar som ännu inte fyllt 70 år.
Obs! anslutning till grupplivförsäkringen skall ske senast tre månader efter det man blivit medlem i SPF. Å andra sidan bjuder förbundet på försäkringen under de tre första månaderna som medlem. Den som blivit medlem före 60 eller 65 får ett nytt erbjudande på samma villkor vid nämnda åldrar.

Olycksfallsförsäkring
Särskild mötesförsäkring finns som gäller till och från samt under våra sammankomster.

Personlig Olycksfallsförsäkring kan tecknas oberoende av ålder och tidsramar. Fullständig information om våra försäkringar får du när du registrerats som medlem eller genom att fråga vår försäkringsansvariga Anders Ovander. Du kan även läsa om dessa  generösa försäkringar på centrala SPf´s hemsida.

Rabatter
Som medlem får du rabatt på försäkringar hos If ( 15% ).En mängd andra rabatter finns även att dra nytta av.

Studiecirklar
Studiecirklar bedrivs i ett flertal ämnen. Förteckning över dessa finns i ett särskilt programblad. En viktig del är friskvård och där förekommer bl a, internationella danser, boulespel och matlagningskurs. Vi söker fler cirkelledare för att kunna hålla oss igång,

Resor
Resor planeras och genomförs t ex när någon lockande teaterpjäs ges på Kristianstads teater eller annan plats. Även endagsresor genomförs till någon intressant plats. Längre eller större resor kan anordnas i samarbete med andra SPF-föreningar. 

Information
Vill du veta mer kontakta någon i styrelsen som består av:

Anders Ovander                     Ordförande                 0708-88 7113 Nils-Gunnar Johnsson           Vice Ordförande         0705-43 07 96
Christine Melin                        Sekreterare                0739-57 44 91 
Bo Skårstedt                           Kassör                        0708-89 73 50
Gertrud Skårstedt                                                       0734-11 90 85
Per Håkan Andersson                                                0768-24 79 28
Anders Bäckström                                                      0708-49 49 52
Birgitta Palmaer                                                          0725-23 74 12

Välkommen som medlem.
Anders Ovander
0708 88 71 13