Valberedning

Föreningen saknar för tillfället valberedning. Styrelsen har vid senaste årsmöte fått i uppdrag att försöka finna intresserade medlemmar till ny valberedning. 

Vi hoppas på din hjälp med förslag på person/personer som eventuellt är intresserad av att vara lite engagerad i en glad och entusiastisk förening.

Kom gärna med förslag!!!     Anders Ovander 0708887113                                                                mail: anders.ovander@gmail.com