Valberedning

Föreningen saknar för tillfället valberedning men styrelsen har vid senaste årsmöte (-22) fått i uppdrag att presentera en ny valberedning till den 30 maj -22.

Vi hoppas på din hjälp med förslag på person/personer som eventuellt är intresserad av att vara lite engagerad i en glad och entusiastisk förening.

Kom gärna med förslag!!!         Anders Ovander 0708887113                                                                                                mail: anders.ovander@gmail.com