Styrelse

Styrelse

Styrelsen

• Ordförande:
• Anders Ovander Nättraby tfn 0708 88 71 13
• E-post: anders.ovander@gmail.com

• Vice ordförande:
• Nils-Gunnar Johnsson tfn.0705 43 07 96
• E-post: johnsson.sjostedt@telia.com

• Sekreterare:
• Birgit Nilsson Nättraby tfn 0705 79 22 01
• E-post: beasa@telia.com

• Kassör:
• Bo Skårstedt tfn 0708 89 73 50
• E-post: boskarstedt@yahoo.se

• Ordinarie styrelseledamot
• Per Håkan Andersson tfn. 0768 24 79 28
• E-post: perhakanandersson@yahoo.se

• Gertrud Skårstedt Nättraby tfn 0734 11 90 85
• E-post: gertrud1943@yahoo.com

• Anders Bäckström Nättraby tfn 0708494952
• E-post: anders.bc.backstrom@gmail.com

• Birgitta Palmaer Karlskrona tfn. 0725 23 74 12
• E-post: birgittapalmaer@gmail.com

• Christine Melin Nättraby tfn. 0739 57 44 91
• Epost: cmelin134@gmail.com