Styrelse

Styrelse

Styrelsen

 Ordförande:
 Anders Ovander Nättraby tfn 0708 - 88 71 13
 E-post: anders.ovander@gmail.com 

 Vice ordförande
 Bodil Sandahl Nättraby tfn. 0708 - 24 92  87
 E-post: bodil.sandahl@telia.com 

 Sekreterare:
 Christine Melin Karlskrona tfn. 0739 - 57 44 91
 Epost:  bc.melin@outlook.com

 Kassör:
 Bo Skårstedt Nättraby tfn 0708 - 89 73 50
 E-post: boskarstedt@yahoo.se


 Ordinarie styrelseledamot

 Per Håkan Andersson Nättraby tfn. 0768 - 24 79 28
 E-post: perhakanandersson@yahoo.se

 Gertrud Skårstedt Nättraby tfn 0734 - 11 90 85
 E-post: gertrud1943@yahoo.com

 Anders Bäckström Nättraby tfn 0708 - 49 49 52
 E-post: anders.bc.backstrom@gmail.com

 Birgitta Palmaer Karlskrona tfn. 0725 - 23 74 12
 E-post: birgittapalmaer@gmail.com

 Nils-Gunnar Johnsson Nättraby tfn.0705 - 43 07 96
 E-post: johnsson.sjostedt@telia.com